• 37° 02' 00'' N - 027° 25' 50'' E
 • Tel: +90 (252) 316 18 60
 • VHF 73
 • Call sign: Bodrum Marina

 • 37° 06' 31'' N - 27° 16' 98'' E
 • Tel: +90 (252) 311 06 11
 • VHF 72 - 16
 • Call sign: Palmarina Bodrum

 • 37° 59' 59'' N - 27° 15' 21'' E
 • Tel: +90 (252) 382 92 00
 • VHF 72 - 16
 • Call sign: DMARIN

 • 36° 45' 30'' N - 028° 08' 30'' E
 • Tel: +90 (252) 487 10 63 - 64 - 65 - 67
 • VHF 73 - 16
 • Call sign: Marti Marina

 • 36° 45' 34'' N - 028° 55' 42'' E
 • Tel: +90 (252) 645 22 29
 • VHF 73 - 69
 • Call sign: MARINTURK

 • 36° 45' 00'' N - 028° 55' 35'' E
 • Tel: +90 (252) 645 18 00
 • VHF 72
 • Call sign: TANGO ALFA LIMA 207

 • 36° 45' 15'' N - 028° 56' 00'' E
 • Tel: +90 (252) 645 22 29
 • VHF 69
 • Call sign: MARINTURK

 • 36° 45' 34'' N - 028° 55' 42'' E
 • Tel: +90 (252) 645 22 29
 • VHF 73 - 69
 • Call sign: MARINTURK

 • 36° 45' 10'' N - 028° 56' 27'' E
 • Tel: +90 (252) 645 19 38
 • VHF 13
 • Call sign: Gocek Marina

 • 36° 44' 53.51'' N - 028° 56' 27.15'' E
 • Tel: +90 (252) 645 15 20
 • VHF 73
 • Call sign: DMARIN GOCEK

 • 36° 37' 55'' N - 029° 06' 10'' E
 • Tel: +90 (252) 612 88 29
 • VHF 73